Zwierzętom też zdarza się kichać, ale niektóre robią to wyjątkowo zabawnie.