Kot musi zwiedzić każde miejsce w domu... dosłownie każde!