Ptak jako wykwalifikowany system przeciwwłamaniowy