Idealne rozwiązanie na dnie gdy za oknem żar leje się z nieba a kotom doskwiera gorąco.