Pies uczy ludzi czy może odwrotnie. Tak czy inaczej widok uroczy :)