Kocia matka wraca z małymi do starego, dobrego przyjaciela psa.