Pora już spać, ale ten we­so­ły bul­dog w ogóle nie jest śpią­cy! Zo­bacz­ ten filmik jak "kłóci się" ze swoją Panią :) Za­pra­sza­my do oglą­da­nia!