Pitbulle w powszechnej opinii uchodzą za agresywne. Okazuje się jednak, że ogromne znaczenie w tej kwestii ma odpowiednie wychowanie psa.