Czy też od razu patrzycie bardziej podejrzliwie na osoby, za którymi Wasz pies nie przepada?