Czy są wśród Was osoby o różnobarwnych tęczówkach? A może Wasz kot lub pies ma takie różnokolorowe spojrzenie? Heterochromia występuje zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. To zaburzenie rozwoju tęczówki przejawiające się w różnicach w rozmieszczeniu barwnika w obrębie różnych obszarów tęczówki (heterochromia całkowita) lub różnicy w zabarwieniu jednego i drugiego oka (heterochromia częściowa). Przyczyny heterochomii są różnorodne, także dziedziczne.

foto: mediamag.am

Podziel Przypnij Różnobarwne tęczówki - heterochromia
Podziel Przypnij Różnobarwne tęczówki - heterochromia