Święty Piotr u nieba wrót

Stoi, trzymając listę cnót.

A wszystkie dusze w milczeniu

Przypatrują się jego skinieniu.

'Ten wejdzie pierwszy, kto

Był lekiem na całe zło;

Kto do końca wierny był,

Kochał i służył ze wszystkich sił;

Brzydził się złością, dzielił radością,

Na dobre i na złe.

Kto jednego tylko chce:

Kochać wiecznie jak szalony.

Piotrowa dłoń otwiera drzwi,

Lśnią oczy, merdają ogony.

Pierwsze do raju wchodzą psy'.

Milicent Bobleter

Podziel Przypnij Pierwsze do raju wchodzą psy