Etologia jest nauką o zachowaniu się zwierząt, w tym ich opieką nad potomstwem. Etolodzy wyróżnili w świecie zwierząt 5 podgrup różniących się stopniem zaangażowania. Oprócz najprymitywniejszych organizmów podspołecznych - opiekujących się potomstwem tylko we wczesnych stadiach jego rozwoju, wskazują też na organizmy gromadne, które dzielą z potomstwem wspólne gniazdo, ale się nimi nie opiekują oraz organizmy niemal społeczne, które zamieszkują wspólne gniazdo z potomstwem oraz się nim opiekują. Bardzo zaangażowane w opiekę nad swoimi dziećmi są organizmy półspołeczne, które dodatkowo zamieszkują jedno gniazdo i osobniki mniej płodne opiekują się potomstwem osobników bardziej płodnych. Najwyższą formą życia społecznego u zwierząt są organizmy prawdziwie społeczne, które opiekują się potomstwem, występuje u nich reprodukcyjny podział prac (jak w przypadku organizmów półspołecznych) oraz ponadto potomstwo pomaga rodzicom w różnych czynnościach. A na czym polega opieka nad potomstwem u różnych gatunków zwierząt? Odpowiedzi ponieżej! Obejrzyj te piekne zdjęcia - nie można się nie wzruszyć, patrząc na te emocje!
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
NIE PRZEGAP
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt
Podziel Przypnij Piękne rodzinne portrety zwierząt