Sąd w Argentynie przyznał orangutanowi podstawowe prawa człowieka, w tym również wolność!

Sandra, która do tej pory żyła przez ostatnie 20 lat w prywatnym zoo w Buenos Aires, została tam przewieziona w 1994 roku z Niemiec, gdzie urodziła się w niewoli w 1986. Zawsze jednak unikała publicznego przebywania wśród ludzi i chowała się na swoim wybiegu.

Adwokaci z AFADA (Argentina’s Association of Professional Lawyers for Animal Rights) złożyli specjalną petycję, normalnie dotyczącą ludzi trzymanych w więzieniach, ale tym razem odnośnie orangutana, uzasadniając to dużymi zdolnościami intelektualnymi zwierzęcia. Bronili tezy, że Sandra nie jest rzeczą, a osobą. Sąd zgodził się na to, aby traktować ją jako jednostkę, niebędącą człowiekiem, lecz posiadającą prawa człowieka.

Jeżeli nie będzie apelacji, Sandra zostanie przewieziona do rezerwatu w Brazylii, gdzie zyska dużo więcej wolności. Nie może być niestety zupełnie uwolniona, ponieważ urodziła się w niewoli i nie jest przyzwyczajona do takiego życia.

Podziel Przypnij Orangutan z Argentyny uzyskał podstawowe prawa...