Stało się! Od stycznia tego roku w Stanach Zjednoczonych znęcanie się nad zwierzętami ścigane będzie przez FBI. Wrzucane wcześniej do jednego worka ze zwykłymi wykroczeniami, teraz zaliczane jest do tzw. „grupy A” przestępstw i w związku z tym traktowane na równi ze zbrodniami takimi jak morderstwo. Inicjatorem zmian był Animal Welfare Institute (Instytut Opieki nad Zwierzętami, amerykańska organizacja non-profit), którego koronnym argumentem było twierdzenie, że stosowanie przemocy wobec braci mniejszych niechybnie prowadzi do przemocy wobec ludzi.

Taki obrót spraw za oceanem jest powodem do radości dla wszystkich prozwierzęcych aktywistów na całym świecie oraz światełkiem nadziei na to, że niebawem i w Polsce zaostrzone zostaną przepisy regulujące ściganie oraz karanie osób dopuszczających się znęcania nad zwierzętami. Przypomnijmy, jak sprawa wygląda dziś; ustawa o ochronie zwierząt stanowi następująco: „Art. 35. 1. 60) Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 1a. 61) Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 2. 62) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Podziel Przypnij FBI w sprawie zwierząt

Teoria jednak często rozmija się z praktyką i wyroki wydawane przez polskie sądy są znacznie łagodniejsze niż przewiduje to prawo. Niemniej jednak należy zgłaszać każdy przypadek stosowania przemocy wobec zwierząt zwracając się do policji lub bezpośrednio do prokuratury – przestępstwo to ścigane jest z urzędu*! Warto pamiętać, by jakkolwiek udokumentować zdarzenie - zrobić zdjęcia, nagrać rozmowę lub przynajmniej znaleźć świadków, którzy zgodzą się zeznawać i potwierdzić naszą wersję wydarzeń. Przed wszystkim nie można się bać i trzeba pamiętać, że każda interwencja przybliża nas do amerykańskiego modelu.

* "Zasada ścigania z urzędu (zasada oficjalności) jest normą ogólną, zgodnie z którą wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jest wyrazem realizacji interesu ogólnospołecznego (państwowego) i nie wymaga ani inicjatywy, ani współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych". Cytat z książki "Proces karny. Część ogólna" Autorzy: Monika Klejnowska, Czesław Paweł

Przeczytaj też:

Kara bezwzględnego więzienia za skatowanie psa

Źródło zdjęcia: http://petparent.me/top-picks/best-breeds-for-police-dogs/