Stało się! Od stycznia tego roku w Stanach Zjednoczonych [b]znęcanie się nad zwierzętami ścigane będzie przez FBI[/b]. Wrzucane wcześniej do jednego worka ze zwykłymi wykroczeniami, teraz zaliczane jest do tzw. „grupy A” przestępstw i w związku z tym [b]traktowane na równi ze zbrodniami takimi jak morderstwo[/b]. Inicjatorem zmian był Animal Welfare Institute (Instytut Opieki nad Zwierzętami, amerykańska organizacja non-profit), którego koronnym argumentem było twierdzenie, że stosowanie przemocy wobec braci mniejszych niechybnie prowadzi do przemocy wobec ludzi. [p]Taki obrót spraw za oceanem jest powodem do radości dla wszystkich prozwierzęcych aktywistów na całym świecie oraz światełkiem nadziei na to, że niebawem i w Polsce zaostrzone zostaną przepisy regulujące ściganie oraz karanie osób dopuszczających się znęcania nad zwierzętami. Przypomnijmy, jak sprawa wygląda dziś; ustawa o ochronie zwierząt stanowi następująco: [i]„Art. 35. 1. 60) Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 1a. 61) Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 2. 62) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”[/i]
Podziel Przypnij FBI w sprawie zwierząt
[p]Teoria jednak często rozmija się z praktyką i [b]wyroki wydawane przez polskie sądy są znacznie łagodniejsze niż przewiduje to prawo. Niemniej jednak należy zgłaszać każdy przypadek stosowania przemocy wobec zwierząt zwracając się do policji lub bezpośrednio do prokuratury – przestępstwo to ścigane jest z urzędu*![/b] Warto pamiętać, by jakkolwiek udokumentować zdarzenie - zrobić zdjęcia, nagrać rozmowę lub przynajmniej znaleźć świadków, którzy zgodzą się zeznawać i potwierdzić naszą wersję wydarzeń. Przed wszystkim nie można się bać i trzeba pamiętać, że każda interwencja przybliża nas do amerykańskiego modelu. [p]* "Zasada ścigania z urzędu (zasada oficjalności) jest normą ogólną, zgodnie z którą wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jest wyrazem realizacji interesu ogólnospołecznego (państwowego) i nie wymaga ani inicjatywy, ani współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych". Cytat z książki "Proces karny. Część ogólna" Autorzy: Monika Klejnowska, Czesław Paweł [p]Przeczytaj też: [p][link=http://miauhau.pl/czytelnia/kara-bezwzglednego-wiezienia-za-skatowanie-psa.html ]Kara bezwzględnego więzienia za skatowanie psa[/link] [p][small]Źródło zdjęcia: http://petparent.me/top-picks/best-breeds-for-police-dogs/[/small]