Buttercup to kaczuszka, która wykluła się ze zniekształconą nóżką. Wada była niestety na tyle poważna, że uniemożliwiła jej prawidłowe funkcjonowanie. Z pomocą przyszła jej jednak nowoczesna technologia, rosnąca popularność drukarek 3D oraz ludzka pomysłowość.

Zanim można było przystąpić do tworzenia protezy, Buttercup musiała podrosnąć. W tym czasie powstał komputerowy model kaczej nogi. Korzystając z technologii druku 3D, zaprojektowany model można było następnie zamienić na "nogę". Zobacz jak krok po kroku Buttercup otrzymała szansę na normalne, kacze życie :)

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Pierwszy i zarazem najtrudniejszy etap - projekt wirtualnej kaczej nóżki. Musi wyjść idealnie, żeby pacjent nie miał najmniejszych uwag to wykonanej protezy.

NIE PRZEGAP
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Prezentacja wydrukowanego modelu protezy.

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Po akceptacji pacjenta możliwe było wykonanie wzorca protezy.

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Prawidłowo wykonane dopasowanie - kluczem do wygody i zadowolenia z użytkowania. W celu zapewnienia komfortu należało wykonać staranny odlew zniekształconej nóżki.

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Kolejny krok to przygotowanie formy zbudowanej z modelu oraz stworzonego odlewu nóżki. Forma taka w ostatnim etapie pozwoli na przygotowanie idealnie dopasowanej protezy.

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Wszystko gotowe - można tworzyć protezę.

Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!
Podziel Przypnij Dzięki drukarce 3D ta kaczuszka może znowu chodzić!

Teraz mogę się swobodnie poruszać!